Uniejów

W tej realizacji działka ma oryginalny kształt, gdzie przy prawie prostokątnych granicach bramę wjazdową ulokowano na ukos.